Jazzhjälpen!

Insamling till Musikhjälpen

”Alla har rätt att funka olika” är temat för Musikhjälpen 2018.

Är du med och samlar in till Jazzhjälpen? Dela gärna med dig av dina bilder och filmer på FB och tagga i sociala medier med:
#Jazzhjälpen #mh2018

Din musik räddar liv – Gör gemensam sak och spela för Musikhjälpen!
TACK FÖR ATT DU VILL ENGAGERA DIG!

2018 års tema är ”Alla har rätt funka olika”. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman.

Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof – och få hjälp sist.

Det finns ungefär en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Omkring 4 av 5 bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Många lever också fattigt som en konsekvens av funktionsnedsättning och saknar möjlighet att försörja sig. Med sämre tillgång till vård, stöd och utbildning är det svårt att skapa sig en framtid.

Din gåva stödjer internationella projekt som syftar till att öka inkludering av- och stärka rättigheterna för människor med funktionsnedsättning.

Den digitala insamlingen pågår tom 31 december 2018